De ervaring van Duineveld Consultancy bestaat uit een groot aantal projecten die wij gedaan hebben in het verleden. Deze projecten vallen onder de 4 domeinen; Risk Management, Crisis Management, Business Continuiteit Management en Industrial Fire Prevention & Safety. De projecten variëren van het opstellen van noodplannen, het doen van incidentenonderzoek tot het opstellen van een totaal bedrijfscontinuiteitplan.

My image
Projecten Risk Management

 • Project “Risk awareness verhogen eist keten denken” heeft tot doel te komen tot integrale risico identificatie en een integraal programma van eisen. Vervolgens worden deze risico’s en lines of defences vertaald naar de beheerders van gebouwen of proces installaties. Het borgen van deze werkwijze is voorwaarde voor het bewust zijn van risico denken.
 • Het zelfstandig uitvoeren van inspecties in de procesindustrie alsmede het begeleiden van internationaal aangestuurde verzekeringsinspecties en het beoordelen van de gestelde eisen.
 • Het uitvoeren van incidenten onderzoek van diverse grootschalige incidenten van procesinstallaties, inclusief bow-tie of tri-pod analyse.
 • Het uitvoeren van verheffingstudies van grootschalige incidenten, in de verheffingstudies worden directe oorzaak en basisoorzaken vergeleken met andere vergelijkbare installaties.
 • Het hanteren van diverse risico identificatie technieken.

My image
Projecten Crisis Management

 • Crisismanagement plan Staalindustrie
 • Masterplan Oefenen Staalindustrie is een site breed oefenprogramma t.b.v. van alle crisisteams, operators, gekoppeld aan de professionele hulpverleningsorganisatie, de borging ligt vast in een share- point en in een twee jaarlijkse management review.
 • Het inrichten van een BHV organisatie.
 • Het opstellen van een bedrijfsnoodplan voor een BRZO inrichting.
 • Templates voor calamiteitenplannen en scenariokaarten.

My image
Projecten Business Continuiteit Management

 • In dit management voorstel “groeipad van Crisis Management naar Business Continuity Management” wordt een plan van aanpak aangeboden om deze stap te realiseren.
 • Template Business Continuity Plan staalindustrie.

My image
Projecten Business Continuiteit Management

 • Fire Safety Standard
 • Risk Manual
 • Hot work procedure
 • Opstellen van een programma van eisen Fire Safety
 • BRZO wetgeving en het hanteren van een aanwijzingsprocedure
 • Het opstellen van een bedrijfsbrandweer rapport
 • Het uitwerken van BRZO scenario’s en vertalen naar aanvalsplannen
 • Het inrichten van een bedrijfsbrandweer organisatie