Duineveld Consultancy

De advisering van Duineveld Consultancy is gebaseerd op een ruime ervaring in de zware industrie, zowel in de praktijk als in de theorie. De ervaring in het uitvoeren van inspecties, audits en incident-onderzoek maakt de PDCA- (Plan Do Check Act) cirkel rond. Het door u gevraagde advies wordt onderbouwd vanuit de totale veiligheidsketen en levert op deze manier een bijdrage om de risico’s in uw bedrijfsprocessen te beheersen en daarmee de continuïteit van uw bedrijfsvoering te verbeteren.

De vier domeinen die Duineveld Consultancy uw kan bieden zijn gebaseerd op ruim 40 jaar ervaring en kennis  in de de theorie.de praktijk en incident onderzoek in bedrijfsprocessen. Het beheersen van de kennis in de totale veiligheidsketen maakt dat Duineveld Consultancy uw per domein kan leveren maar ook een totaal programma.

Onze Services

Risk Management
Crisis Management
Business Continuiteit Management
Industrial Fire Prevention & Safety

Risk Management

Lees Verder

Business Continuiteit Management

Lees Verder

Wat ik voor u kan betekenen…

Arie Duineveld

Om uw organisatie goed in te richten op de risico’s die in het bedrijfsproces verborgen zitten zijn de juiste risico identificaties nodig, wanneer de risico’s gewogen zijn en risico reductie noodzakelijk is dient er een programma van eisen te worden opgesteld welke de risico’s beheersbaar maken voor de organisatie . De calamiteitenplannen,het oefenen van reëel en typerende scenario’s  maken dat de organisatie voorbereid is op calamiteiten. Het denken en werken in de keten maakt dat de continuiteit van het bedrijfsproces positief wordt beinvloed.

Arie Duineveld Eigenaar, Duineveld Consultancy

Neem Contact Op

Verwijderen