Wat is Industrial fire prevention & safety?

Industriële fire prevention & safety is gebaseerd op het kennen van de risico’s in de processen, deze risico’s worden geleverd door de juiste risico-analyse toe te passen. Deze risico’s worden omgezet in scenario’s en scenario-denken. Op basis van deze risico’s en scenario’s die reëel en typerend zijn  voor de branche is het mogelijk om deze om te zetten in preventieve maatregelen.

Het Besluit Risico Zware Ongevallen voor de zware industrie is een aparte discipline in deze fire prevention & safety-advisering, daar een automatisch werkende preventieve maatregel  een oplossing kan zijn om een aanwijzing op een bedrijfsbrandweer te voorkomen.

De internationale benadering van dit specialisme is gebaseerd op het feit dat de verzekeringsmaatschappijen veelal  internationaal  georganiseerd  zijn, dit geldt ook voor de aanbevelingen en eisen.
Het uitvoeren van audits en/of inspecties fire prevention & safety worden voor u vertaald in een fire safety rapport.
Industrieel incidentonderzoek dient gebaseerd te zijn op het leren van incidenten.

Duineveld Consultancy kan hier ondersteuning in bieden.

Risk Management

Lees Verder

Business Continuiteit Management

Lees Verder

Wat ik voor u kan betekenen…

Arie Duineveld

Om uw organisatie goed in te richten op de risico’s die in het bedrijfsproces verborgen zitten zijn de juiste risico identificaties nodig, wanneer de risico’s gewogen zijn en risico reductie noodzakelijk is dient er een programma van eisen te worden opgesteld welke de risico’s beheersbaar maken voor de organisatie . De calamiteitenplannen,het oefenen van reëel en typerende scenario’s  maken dat de organisatie voorbereid is op calamiteiten. Het denken en werken in de keten maakt dat de continuiteit van het bedrijfsproces positief wordt beinvloed.

Arie Duineveld Eigenaar, Duineveld Consultancy

Neem Contact Op

Verwijderen