Wat is Crisismanagement?

Crisismanagement is het geheel aan activiteiten, inspanningen en voorzieningen met als doel de organisatie voor te bereiden op crisis, deze zo mogelijk te voorkomen en bij het manifesteren van het incident de gevolgen van de crisis te beheersen. Crisisbeheersing is vooral afhankelijk van een effectieve besturing van de aanpak.

De primaire doelstelling van Crisismanagement is crisisbeheersing en is daarmee een repressieve maatregel met een onlosmakelijke relatie tot de overige maatregelen die een organisatie treft om continuïteit te waarborgen.

Bedrijfsnoodplan, opleiding en oefening en middelen vormen de basis om de organisatie voor te bereiden op crisis. Crisiscommunicatie dient afgestemd te zijn op uw netwerkpartners en stakeholders.

Risk Management

Lees Verder

Business Continuiteit Management

Lees Verder

Wat ik voor u kan betekenen…

Arie Duineveld

Om uw organisatie goed in te richten op de risico’s die in het bedrijfsproces verborgen zitten zijn de juiste risico identificaties nodig, wanneer de risico’s gewogen zijn en risico reductie noodzakelijk is dient er een programma van eisen te worden opgesteld welke de risico’s beheersbaar maken voor de organisatie . De calamiteitenplannen,het oefenen van reëel en typerende scenario’s  maken dat de organisatie voorbereid is op calamiteiten. Het denken en werken in de keten maakt dat de continuiteit van het bedrijfsproces positief wordt beinvloed.

Arie Duineveld Eigenaar, Duineveld Consultancy

Neem Contact Op

Verwijderen