Wat is Business Continuïteit Management?

Bedrijfscontinuïteit heeft tot doel de continuïteit van het bedrijfsproces en het voortbestaan van de organisatie te ondersteunen. Het biedt een stelsel van maatregelen om de kritische bedrijfsprocessen van de organisatie onder normale- en crisisomstandigheden voort te zetten.

Duineveld Consultancy hanteert een continuïteitsmodel waarbij risicomanagement, crisismanagement en back to business (herstel) geïntegreerd worden om zo een bijdrage te leveren tot het waarborgen van de continuïteit van het bedrijfsproces.

Risk Management

Lees Verder

Business Continuiteit Management

Lees Verder

Wat ik voor u kan betekenen…

Arie Duineveld

Om uw organisatie goed in te richten op de risico’s die in het bedrijfsproces verborgen zitten zijn de juiste risico identificaties nodig, wanneer de risico’s gewogen zijn en risico reductie noodzakelijk is dient er een programma van eisen te worden opgesteld welke de risico’s beheersbaar maken voor de organisatie . De calamiteitenplannen,het oefenen van reëel en typerende scenario’s  maken dat de organisatie voorbereid is op calamiteiten. Het denken en werken in de keten maakt dat de continuiteit van het bedrijfsproces positief wordt beinvloed.

Arie Duineveld Eigenaar, Duineveld Consultancy

Neem Contact Op

Verwijderen